بایگانی‌های نشست اساتید مؤسسه امیر بیان - امیر بیان
اولین نشست اساتید مؤسسه امیر بیان برگزار شد ۲۳ مهر ۱۳۹۷
از سوی مؤسسه تخصصی امیر بیان:

اولین نشست اساتید مؤسسه امیر بیان برگزار شد

اولین نشست مؤسسه امیر بیان با حضور 28 نفر از اساتید خطابه این مؤسسه برگزار شد.