بایگانی‌های جلسه مدیریت جهادی - امیر بیان
جلسه مدیریت جهادی بیست و نهم خرداد ۰۱ تیر ۱۳۹۸
از سوی مؤسسه امیربیان:

جلسه مدیریت جهادی بیست و نهم خرداد

جلسه مدیریت جهادی چهارشنبه مورخ 29 خرداد ماه در مؤسسه تخصصی خطابه امیربیان برگزار شد.

جلسه مدیریت جهادی ۱۲ دی ۹۷ ۱۳ دی ۱۳۹۷
از سوی مؤسسه امیر بیان:

جلسه مدیریت جهادی ۱۲ دی ۹۷

در این جلسه به تبیین پروژه نفوذ و همچنین موضوع حفاظت اطلاعات پرداخته شد.