بایگانی‌های جلسه بصیرتی - امیر بیان
جلسه بصیرتی با موضوع بررسی سند ایران ۲۰ برگزار شد ۰۳ دی ۱۳۹۷
از سوی مؤسسه امیربیان:

جلسه بصیرتی با موضوع بررسی سند ایران ۲۰ برگزار شد

عصر امروز دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ جلسه بصیرتی با عنوان بررسی سند ایران ۲۰ و اکران مستند خوره در مؤسسه تخصصی امیربیان برگزار شد.