بایگانی‌های بصائر - امیر بیان
دوره بصیرتی بصائر یک برگزار شد ۰۳ دی ۱۳۹۷
از سوی مؤسسه امیربیان:

دوره بصیرتی بصائر یک برگزار شد

با توجه به چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برای غنابخشی به منبرهای مبلغین جبهه انقلاب، دوره بصیرتی بصائر یک از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ لغایت ۱۳۹۷/۹/۲۷ در موسسه تخصصی خطابه امیر بیان برگزار شد.