بایگانی‌های بصائر 2 - امیر بیان
دوره بصیرتی بصائر ۲ برگزار می گردد ۲۹ دی ۱۳۹۷
از سوی مؤسسه امیر بیان:

دوره بصیرتی بصائر ۲ برگزار می گردد

دوره بصیرتی بصائر 2 با حضور استاد مؤمن نسب و معرفی محصولات فاطمیه برگزار می گردد