بایگانی‌های بازدید حضرت آیت الله اعرافی از غرفه پژوهش مؤسسه امیربیان - امیر بیان
بازدید حضرت آیت الله اعرافی از غرفه پژوهش مؤسسه امیربیان ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بازدید حضرت آیت الله اعرافی از غرفه پژوهش مؤسسه امیربیان

بازدید حضرت آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه سرسر کشور از غرفه پژوهش موسسه امیربیان در نمایشگاه مشکات معاونت پژوهش حوزه های علمیه