عضو شورای علمی جشنواره تبلیغی لقمان حکیم در نشست اعضای شورای علمی جشنواره تبلیغی لقمان حکیم بیان داشت: در کنار محتوای تبلیغی که تولید می‌شود، روش‌های تبلیغی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد و ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امیربیان، عضو شورای علمی جشنواره تبلیغی لقمان حکیم در نشست اعضای شورای علمی جشنواره تبلیغی لقمان حکیم بیان داشت: در کنار محتوای تبلیغی که تولید می‌شود، روش‌های تبلیغی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد و در بحث ارزیابی، در نظام تبلیغ باید نگاه جامعی داشته باشیم که نحوه ارتباطات نیز یکی از مسائل مهم در این زمینه است.

حجت الاسلام عابدینی با بیان اینکه قالب محتواهای تبلیغی نباید جدا از رفتار باشد افزود: باید روشی در پیش گرفته شود که محتوا و رفتار؛ ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشند و با هم دیده شوند.

عضو شورای علمی جشنواره لقمان حکیم، تاکید کرد: تمام بیان قرآن کریم به تعبیر علامه طباطبایی مصداقی بوده و ما بیان مفهومی نداریم و قرآن کریم مفاهیم را با مصادیق مشخص آورده است.

وی ابراز داشت: مبلغ باید به گونه‌ای رفتار کند که مردم در دوراهی‌ها با الگوگیری از آن مبلّغ، راه را انتخاب کنند و صرفا بیان یک موضوع کافی نیست و این نگاه در واقع حلقه مفقوده عرصه تبلیغ است.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: ما محتوا و قالب‌های تبلیغی خوب، کم نداریم اما رفتار و ارتباطات با مردم در عمل کم رنگ است که باید تقویت شود.

وی با تأکید بر اینکه در تبلیغ باید نگاه اجتماعی و تشکیلاتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد افزود: تبلیغ باید جریان‌ساز باشد که در این صورت تاثیرگذاری در بین مردم بیشتر خواهد بود.

عضو شورای علمی جشنواره تبلیغی لقمان حکیم گفت: در کنار محتوای تبلیغی، روش‌های تبلیغی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد و نحوه ارتباطات با مردم نیز یکی از مسائل مهم در این زمینه است.

حجت الاسلام و المسلمین عابدینی، اظهار داشت: نگاه قرآنی در زمینه تبلیغ را باید مورد توجه قرار داد و سوژه‌ها، مدل‌ها، قالب‌ها و محتوای تبلیغی را می‌توان از قرآن کریم دریافت و استفاده کنیم.

وی بیان داشت: حضرت عیسی(ع) وقتی دید جمعیت مؤمنان بهشت زیاد شد؛ اما رفتار مردم مؤمنانه نیست، برای این امر تدبیری اندیشید و برخی‌ها را در کنار خود جمع کرد تا دینداری را از او به صورت عملی بیاموزند در حالی که آن حضرت می‌توانست با سخن نیز آن مطالب را بیان کند.

او در ادامه گفت: عده‌ای از یاران در کنار آن حضرت زندگی کردند تا دینداری را از حضرت عیسی(ع) فرا بگیرند و پس از آن به عنوان هسته‌های دینداری در مناطق مختلف مستقر شدند تا مردم دیگر نیز دینداری را از آن‌ها بیاموزند.

انتهای پیام/

  • نویسنده : احمد رجبی نژاد