بعد از دو سال برنامه ریزی و تهیه زیرساخت های مورد نیاز بنظر رسید باید از بین بدنه فارغ التحصیلان افراد و دوستانی که ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امیربیان، نشست جریان سازان تبلیغی امیربیان با حضور فارغ التحصیلان این مؤسسه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین جنتی معاون فارغ التحصیلان مؤسسه در این باره گفت:

شبکه فارغ التحصیلان امیربیان، با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت فارغ التحصیلان خود در مؤسسه امیربیان راه اندازی شد. این شبکه برنامه ریزی ها و هدف گذاری های مختلفی را دنبال می کرد، این معاونت برای پیشبرد اهداف خود به حضور حداکثری و مشورتی فارغ التحصیلان نیازمند است.

مسئول شبکه فارغ التحصیلان ادامه داد: بعد از دو سال برنامه ریزی و تهیه زیرساخت های مورد نیاز بنظر رسید باید از بین بدنه فارغ التحصیلان افراد و دوستانی که توان جریان سازی در تبلیغ را دارند دور یکدیگر جمع کرده و بتوان برنامه ها را برآنها عرضه کنیم، و از طرفی هم این دوستان جریان ساز تبلیغی ما هستند که می توانند اهداف اصلی شبکه فارغ التحصیلان را محقق بکنند و این شبکه را پیش ببرند، به همین منظور ما اولین «نشست هم اندیشی جریان سازان تبلیغی امیربیان» را راه اندازی کردیم.

او نیز گفت: فارغ التحصیلانی که در فضا و عرصه های مختلف تبلیغی توان و ظرفیت جریان سازی دارند را دور یکدیگر جمع کردیم و مهمانی کوچکی بود تا آرمان و هدف و ساختار و جریانی که در فارغ التحصیلان طراحی شده است را به آنها عرضه کردیم و از آنها مشورت خواستیم و سعی کردیم با مطرح کردن حرکت فارغ التحصیلان بتوانیم آن کمک ها و تعاملات فکری و عملی شان را در راستای پیشبرد شبکه فارغ التحصیلان به بهترین نحو و بیشترین صورت استفاده بکنیم، البته یکی از عواملی که باعث شد این نشست را با قوت و سرعت بیشتری دنبال بکنیم تا برگزار بشود این بود که ما به دو حرکت بزرگ دست پیدا کردیم.

اول جشنواره تبلیغی لقمان حکیم که تا روزهای آینده رونمایی و راه اندازی می شود  که این جشنواره در سطح ملی برگزار می شود و بنا بر این بوده است که با استفاده از ظرفیت فارغ التحصلیان این جشنواره برگزار بشود؛ نیاز بود این دوستان جریان ساز تبلیغ در این نشست شرکت بکنند و از ظرفیت فکری و عملی آنها استفاده بکنیم برای اینکه این دبیرخانه به بهترین نحو عمل بکند و جشنواره را به خوبی برگزار بکند.

حرکت و برنامه دومی که برنامه ریزی کرده ایم بحث راه اندازی کانون تبلیغ خادم یاران رضوی است؛ خادم یاران رضوی در هر استانی شکل گرفته و در قم هم راه اندازی شده است.

کانون تبلیغ خادم یاران رضوی در شبکه فارغ التحصیلان امیربیان در مؤسسه راه اندازی شد و در این عرصه هم نیاز داشتیم دوستان فارغ التحصیل را دور هم جمع بکنیم، رفقایی که در فضای تبلیغی قدرت و ظرفیت جریان سازی دارند را دور هم جمع بکنیم و با مطرح کردن این برنامه ها بتوانیم از ظرفیت این دوستان به بهترین نحو بتوانیم استفاده بکنیم.

  • نویسنده : احمد رجبی نژاد