آخرین برنامه فرهنگی مؤسسه امیر بیان دیشب دوشنبه 20 اردیبهشت ماه با حضور خانواده کادر این مؤسسه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امیربیان، آخرین برنامه فرهنگی مؤسسه امیر بیان دیشب دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه با حضور خانواده کادر این مؤسسه برگزار شد.

این برنامه که با حضور پرشور کادر و خانواده آنها برگزار شد به مناسبت آخر سال و آغاز ماه رجب در غالب برنامه فرهنگی که توسط واحد فرهنگی برنامه ریزی شده بود برگزار گشت.

 

  • نویسنده : احمد رجبی نژاد