به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امیربیان، سخنرانی چند رسانه ای با نام زندگی را از بالا ببین به مناسبت فجر فاطمی از چاپ خارج شده و آماده استفاده مبلغین گرامی می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امیربیان، سخنرانی چند رسانه ای با نام زندگی را از بالا ببین به مناسبت فجر فاطمی از چاپ خارج شده و آماده استفاده مبلغین گرامی می باشد.

 

مبلغین گرامی جهت تهیه این کتاب می توانند به فروشگاه موسسه واقع در قم، خیابان شهدا(صفائیه)، کوچه ۲۱، پلاک ۱۲ مراجعه بفرمایند.

مبلغین خارج از قم نیز جهت تهیه کتاب می توانند به سایت فروشگاه اینترنتی موسسه امیربیان به نام بیان بوک مراجعه بفرمایند.