به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امیربیان، سخنرانی مکتوب 5 جلسه ای با نام کوثر و ابتر ابدی به مناسبت فجر فاطمی از چاپ خارج شده و آماده استفاده مبلغین گرامی می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امیربیان، سخنرانی مکتوب ۵ جلسه ای با نام کوثر و ابتر ابدی به مناسبت فجر فاطمی از چاپ خارج شده و آماده استفاده مبلغین گرامی می باشد.

مبلغین گرامی جهت تهیه این کتاب می توانند به فروشگاه موسسه واقع در قم، خیابان شهدا(صفائیه)، کوچه ۲۱، پلاک ۱۲ مراجعه بفرمایند.

مبلغین خارج از قم جهت تهیه کتاب می توانند به سایت فروشگاه اینترنتی موسسه امیربیان به نام بیان بوک مراجعه بفرمایند.