نه دی اثبات کرد که اگر خطری این انقلاب و نظام را تهدید کند مردم با تمام وجود خطر را دفع خواهند کرد

روز نه دیماه علاوه بر این که یادآور حماسه ها و حضور میلیونی مردم مسلمان و انقلابی همیشه در صحنه است، علاوه بر اینکه اثبات کرد که اگر خطری این انقلاب و نظام را تهدید کند مردم با تمام وجود خطر را دفع خواهند کرد، علاوه بر اینکه به تمام ملتهای آزادیخواه منطقه و دنیا انگیزه و الگو میدهد که چطور مقابل حاکمان دیکتاتور بایستند؛ نکته مهم تری دارد که شاید کمتر به آن پرداخته شده است!

آنچه که استکبار و بلوک غرب را عصبانی کرده و آنها را مستأصل کرده همین نکته است!

نکته مهم حرکت نه دی چیست؟

حماسه نه دی اثبات کرد که همه قدرتهای دنیا با همه امکانات مادی و ظاهری خود در مقابل قدرت مردم هیچ بوده و کاری از پیش نخواهند برد، و در موارد متعدد این ناکارآمدی اثبات شده است، در دفاع مقدس ناکارآمدی نظامی، در دهه ۷۰ ناکارآمدی فرهنگی، در دهه ۸۰ و دهه ۹۰ ناکارآمدی در جنگ نرم‌ و عملیات روانی در مقابل سیل خروشان مردم همچون کفی هستند بر روی دریای مواج، در مساله اقتصادی نیز تمام مشکلات به دلیل مدیریت لیبرالی غربزدگان طی سه دهه گذشته است که به مشکلات امروز دچار شده ایم و ان‌ شاءالله با حضور جوانان انقلابی، دشمن در این عرصه نیز با شکست سختی مواجه خواهد شد، ناکامی دشمن در مقابل سیل خروشان ملت سندی بی نظیر در دنیاست که همه قدرتهای مستکبرانه دنیا را به بازی گرفته است!

استکبار جهانی با قدرتها و حکومت های زیادی در دنیا معارضه و مقابله کرده است اما حقیقتا در هیچ معارضه ای به اندازه معارضه و مقابله با نظام جمهوری اسلامی عصبانی نشده است چراکه با مردم مواجه شدند، مردمی که با اراده پولادین و مومنانه خود همچون دیواره بتنی در مقابل ترقه بازی ها و مقابله های کفار ایستاده و تمام قدرت بلوک غرب را به بازی گرفتند و نه تنها خود ایستاده اند بلکه ملتهای دنیا را نیز بیدار کرده و امروز بیداری انقلابی و مقابله با دیکتاتوری به قلب اروپا نفوذ کرده و پایه های استکبار جهانی و صهیونیستها را به لرزه درآورده است!

این حرکت مردمی باید تا زمان بیداری تمام ملتهای دنیا و سرنگونی کاخ های عنکبوتی مستکبرین گرامی داشته و فراموش نشود.

  • نویسنده : احمد رجبی نژاد