عصر امروز دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ جلسه بصیرتی با عنوان بررسی سند ایران ۲۰ و اکران مستند خوره در مؤسسه تخصصی امیربیان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امیربیان، عصر امروز دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ جلسه بصیرتی با عنوان بررسی سند ایران ۲۰ و اکران مستند خوره در مؤسسه تخصصی امیربیان برگزار شد.

در این جلسه مدیریت، معاونین و اعضای کادر مؤسسه حضور داشتند.

  • نویسنده : احمد رجبی نژاد