در دروز های پایانی سال ۱۳۹۹،همزمان با سالگرد عروج همسنگر جهادی مان حاج علی ابراهیمی،شوراهی راهبردی و معاونین موسسه ی امیربیان در سفری به استان لرستان از خانواده ی ایشان دلحویی نموده،بر سر مزار این یار قدیمی خود حاظر شدند. در این سفر سراسر برکت که با عرض توسل به ساحت حضرات معصومین همراه بود،همسنگران […]

در دروز های پایانی سال ۱۳۹۹،همزمان با سالگرد عروج همسنگر جهادی مان حاج علی ابراهیمی،شوراهی راهبردی و معاونین موسسه ی امیربیان در سفری به استان لرستان از خانواده ی ایشان دلحویی نموده،بر سر مزار این یار قدیمی خود حاظر شدند.

در این سفر سراسر برکت که با عرض توسل به ساحت حضرات معصومین همراه بود،همسنگران شعب اصفهان و لرستان و نیز این جمع را همراهی می نمودند.

امام جمعه ی شهرستان دلفان در این مراسم،ضمن گرامیداشت یاد مرحوم ابراهیمی گفتند:

حاج علی نمونه ی یک طلبه ی موفق و جهادی بود… دوستان طلبه در این شهر ایشان را به عنوان یک الگو می شناسد.

در ادامه،حاج تقی وکیل پور،فرماده ی موسسه ی امیربیان با اشاره به خاطرات فراوان و به یادماندنی از مرحوم ابراهیمی فرمودند:

حاج علی همیشه بر اساس دغده هایش عمل می کرد… و یکی از مهم ترین دغدغه هایش رساندن پیام شهداء به مردم و آشنا کردم مردم با شهداء بود … جای خالی حاج علی خیلی احساس می شود و هنوز پر نشده است.