🔶 همراهی با علی (ع) / همدلی با ایتام 🔶 🔴 با کمک شما امیربیانی ها، از همان #سال_اول توفیق #سرپرستی تعدادی از ایتام را داشته ایم. ♦️ اکنون در آستانه سال جدید و عید نوروز در نظر داریم در کنار هم عیدی و هدیه ماهیانه این بزرگواران را تامین کنیم. 🌺 هدایای خود را […]

🔶 همراهی با علی (ع) / همدلی با ایتام 🔶
🔴 با کمک شما امیربیانی ها، از همان #سال_اول توفیق #سرپرستی تعدادی از ایتام را داشته ایم.
♦️ اکنون در آستانه سال جدید و عید نوروز در نظر داریم در کنار هم عیدی و هدیه ماهیانه این بزرگواران را تامین کنیم.

🌺 هدایای خود را – ولو اندک – به شماره کارت ذیل واریز فرمایید
💳 ۶۰۳۷۹۹۷۷۵۰۰۰۱۵۴۸ به نام گروه تبلیغی امیربیان

  • منبع خبر : موسسه امیربیان علیه السلام