افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۰_۹۹ 💠ورودی ۹۹💠 💐 قابل توجه متعلمین ورودی جدید؛ 💐 افتتاحیه دوره آموزشی در ۴ جلسه و در روزهای چهارشنبه و شنبه ۱۴ و ۱۷ آبان برگزار خواهد شد. 💐 بر اساس برنامه انتخابی خود در یکی از جلسات فوق شرکت نمایید‌. 💐 با توجه به اینکه در هر جلسه برنامه آموزشی […]

افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۰_۹۹

💠ورودی ۹۹💠

💐 قابل توجه متعلمین ورودی جدید؛

💐 افتتاحیه دوره آموزشی در ۴ جلسه و در روزهای چهارشنبه و شنبه ۱۴ و ۱۷ آبان برگزار خواهد شد.

💐 بر اساس برنامه انتخابی خود در یکی از جلسات فوق شرکت نمایید‌.

💐 با توجه به اینکه در هر جلسه برنامه آموزشی همان گروه ارائه می شود، تنها در جلسه افتتاحیه گروه خود شرکت نمایید.
🔷🔷🔷🔷🔷
https://eitaa.com/amoozesh_110