جلسه‌ی مدیر محترم موسسه با حاج آقای رهبر (دبیر مجمع امر به معروف کل کشور و جانشین بنیاد خاتم قم) نظر به تولید و چاپ کتاب تبلیغی مرده ی تحرک، ویژه ی دهه ی اول محرم توسط موسسه، حاج آقای رهبر (دبیر مجمع امر به معروف و نهی از منکر کل کشور) از تولید و […]

جلسه‌ی مدیر محترم موسسه با حاج آقای رهبر
(دبیر مجمع امر به معروف کل کشور و جانشین بنیاد خاتم قم)

نظر به تولید و چاپ کتاب تبلیغی مرده ی تحرک، ویژه ی دهه ی اول محرم توسط موسسه، حاج آقای رهبر (دبیر مجمع امر به معروف و نهی از منکر کل کشور) از تولید و نشر آثار اینچنینی ابراز خرسندی نموده؛ و حمایت خود را از تولید و عرضه ی محصولات تبلیغی با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» اعلام نمودند.

در این نشست صمیمانه، حاج آقای وکیل پور نیز از سیر و مراحل تولید این اثر سخن راندند و بر ضرورت پرداختن به این واجب فراموش شده تأکید ورزیدند.

  • نویسنده : یاسر