🏴#فهرست ‌محصولات ویژه ماه #محرم مؤسسه #امیربیان🏴 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سخنرانی چندجلسه مکتوب (#سلسبیل_واژه_‌ها ) ۱۰ جلسه سخنرانی روشمند با موضوع #مدافعان_حرم https://eitaa.com/bayanbook/1618 دانلود بخشی از متن کتاب #مدافعان_حرم https://eitaa.com/bayanbook/1620 سلسبیل واژه ها شماره «۲» ۱۱ جلسه سخنرانی روشمند با موضوع #شیعه_انقلابی» https://eitaa.com/bayanbook/94 لسبیل واژه ها شماره‌«۴» ۱۱جلسه سخنرانی روشمند با عنوان #لبیک_یا_حسین یعنی؟ https://eitaa.com/bayanbook/55 دانلود بخشی […]

🏴#فهرست ‌محصولات ویژه ماه #محرم مؤسسه #امیربیان🏴

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سخنرانی چندجلسه مکتوب (#سلسبیل_واژه_‌ها )

۱۰ جلسه سخنرانی روشمند با موضوع #مدافعان_حرم
https://eitaa.com/bayanbook/1618
دانلود بخشی از متن کتاب #مدافعان_حرم
https://eitaa.com/bayanbook/1620

سلسبیل واژه ها شماره «۲»

۱۱ جلسه سخنرانی روشمند با موضوع #شیعه_انقلابی»
https://eitaa.com/bayanbook/94

لسبیل واژه ها شماره‌«۴»

۱۱جلسه سخنرانی روشمند با عنوان #لبیک_یا_حسین یعنی؟
https://eitaa.com/bayanbook/55
دانلود بخشی از متن کتاب #لبیک_یا_حسین یعنی؟
https://eitaa.com/bayanbook/1599

سلسبیل واژه ها شماره «۵»

۲۶جلسه سخنرانی روشمند با عنوان «#ضیافت_اربعین »
https://eitaa.com/bayanbook/98

سلسبیل واژه هاشماره «۷»

۱۲ جلسه سخنرانی روشمند با موضوع #زندگی_عاشورایی: #حسینی_شدن،#حسینی_ماندن،#حسینی_رفتن»
https://eitaa.com/bayanbook/92

سلسبیل واژه هاشماره «۸»

یازده سخنرانی_چند_رسانه_ای «#از_کربلای_حسینی #تا_کربلای_خمینی دانلود
https://bayanbook.ir/wp-content/uploads/2018/09/بخشی-از-کتاب-از-کربلای-حسینی-تا-کربلای-خمینی.pdf
🎞#دانلود پاورپوینت جلسه اول کتاب
https://drive.google.com/file/d/1e6h0bNY7sLarpr9AWkCqnXKNGG9dfeiK/view?usp=sharing

سلسبیل واژه ها « ۱۳»

۱۱جلسه سخنرانی روشمند با عنوان #عرفان_کربلا تحلیلی نو از سیرحرکت‌امام‌از مدینه تا کربلا.
https://eitaa.com/bayanbook/72
دانلود بخشی از متن کتاب #عرفان_کربلا
https://eitaa.com/bayanbook/1611

سلسبیل واژه ها شماره «۱۴»

سخنرانی مکتوب «مأموریت حسین نجات امت از «#جاهلیت_مدرن» #دانلود
https://eitaa.com/bayanbook/1589

سلسبیل واژه هاشماره «۱۸»

در راستای لبیک به بیانیه گام دوم انقلاب و امیدآفرینی با عنوان«#راز_نگاه_زینب سلام الله علیها » #دانلود
https://eitaa.com/bayanbook/45
دانلود متن کتاب #راز_نگاه_زینب سلام‌الله‌علیها
https://eitaa.com/bayanbook/62

🏴 #سخنرانی_چندرسانه_ای ویژه ماه #محرم🏴

:::: #تکنولوژی_انسان «۱»
https://eitaa.com/bayanbook/120

:: #دانلود بخشی از کتاب ::::
https://eitaa.com/bayanbook/1724

::::#تکنولوژی_انسان«۲»
https://eitaa.com/bayanbook/125

:: #دانلود بخشی از کتاب ::::
https://eitaa.com/bayanbook/1731

::::#با_امام_حسین_تا_کجا؟
https://eitaa.com/bayanbook/71

:: #دانلود بخشی از کتاب ::::
https://eitaa.com/bayanbook/1742

::::#پدران‌و‌مادران‌آخرالزّمانی.
https://eitaa.com/bayanbook/58

:: #دانلود بخشی از کتاب ::::
https://eitaa.com/bayanbook/1736

::#چرا_اشک؟
https://eitaa.com/bayanbook/792

:: #دانلود بخشی از پاورپوینت کتاب ::
https://drive.google.com/file/d/1l1lGNPxHDMVh5Uds6UD2GcS4ULLlPDYZ/view?usp=sharing
::::

#بیان_بوک
www.bayanbook.ir

  • نویسنده : یاسر