با موضوع #واجب_فراموش_شده (امر به معروف و نهی از منکر) ۱۰ جلسه سخنرانی ویژه ی ایام #محرم #دانلود کتاب “#مرده_متحرک!” https://eitaa.com/bayanbook/1748 موضوعات این مجموعه: #لزوم_دلسوزی و #دستگیری در امور دنیوی و اخروی؛ #تعریف معروف و منکر و تبیین #جایگاه، #اهمیت و #گستره #امر_به_‌معروف و #نهی‌_از‌_منکر؛ تبیین #شرایط_وجوب امر به ‌معروف و نهی‌ از ‌منکر از […]

با موضوع #واجب_فراموش_شده (امر به معروف و نهی از منکر)

۱۰ جلسه سخنرانی ویژه ی ایام #محرم

#دانلود کتاب “#مرده_متحرک!”
https://eitaa.com/bayanbook/1748

موضوعات این مجموعه:
#لزوم_دلسوزی و #دستگیری در امور دنیوی و اخروی؛
#تعریف معروف و منکر و تبیین #جایگاه، #اهمیت و #گستره #امر_به_‌معروف و #نهی‌_از‌_منکر؛
تبیین #شرایط_وجوب امر به ‌معروف و نهی‌ از ‌منکر از جمله احتمال اثر و نبود مفسده اهم؛
#لزوم انتخاب قالب هنرمندانه و #شیوه صحیح در امر و نهی‌ها؛
بیان #شیوه‌های_کاربردی نهی ‌از ‌منکر؛
پاسخ به #سؤالات و #شبهات شایع مخاطبین با رویکرد امیدبخشی و ایجاد حس ما می‌توانیم؛
#حربه‌های_دشمن در مبارزه با فریضتین؛
#تنفر از #گناه و لزوم عکس‌العمل مناسب نسبت به #منکرات_اجتماعی؛
تبیین #حقیقت_گناه و #مصالح و #مفاسد_عقلی اوامر و نواهی الهی؛
#نحوه امر به ‌معروف و نهی‌ از ‌منکر در #حوزه_حاکمیت و #مسئولین؛
نحوه ی امر و نهی در محیط #خانواده.

  • نویسنده : یاسر