💠 زیارت شهدای گمنام ❤️ میدان امیر چخماق یزد ✳️ به امید تحول، رشد و حرکت سریع‌تر

💠 زیارت شهدای گمنام
❤️ میدان امیر چخماق یزد

✳️ به امید تحول، رشد و حرکت سریع‌تر