مراسم تودیع و معارفه فرمانده‌ی شعبه‌ی یزد موسسه‌ی تخصصی خطابه امیر بیان علیه السلام تقدیر از استاد رضایی و  انتصاب استاد دادآفرین به امید تحول، رشد و حرکت سریع‌تر توسل به اهل بیت علیهم السلام جلسات کارگروه‌های تخصصی پای درس اخلاق استاد رستم‌پور

مراسم تودیع و معارفه فرمانده‌ی شعبه‌ی یزد
موسسه‌ی تخصصی خطابه امیر بیان علیه السلام

تقدیر از استاد رضایی و  انتصاب استاد دادآفرین

به امید تحول، رشد و حرکت سریع‌تر

توسل به اهل بیت علیهم السلام

جلسات کارگروه‌های تخصصی

پای درس اخلاق استاد رستم‌پور