#گزارش_عملیات ✳️ در حاشیه‌ی ماموریت معاونت آموزش به استان فارس 💠 تعدادی از عکس های قرارگاه

#گزارش_عملیات
✳️ در حاشیه‌ی ماموریت معاونت آموزش به استان فارس

💠 تعدادی از عکس های قرارگاه