#گزارش_عملیات ✳️ در حاشیه‌ی ماموریت معاونت آموزش به استان فارس 💠 بازدید از مرکز آموزش و کارآفرینی امام سجاد علیه السلام. 🔶 قرارگاه جهادسازندگی و محرومیت زدایی شمال استان فارس(اقلید) ❤️ و رایزنی برای برگزاری اردوهای آموزشی امیربیان

#گزارش_عملیات
✳️ در حاشیه‌ی ماموریت معاونت آموزش به استان فارس

💠 بازدید از مرکز آموزش و کارآفرینی امام سجاد علیه السلام.
🔶 قرارگاه جهادسازندگی و محرومیت زدایی شمال استان فارس(اقلید)
❤️ و رایزنی برای برگزاری اردوهای آموزشی امیربیان