#گزارش_عملیات ✳️ در حاشیه‌ی ماموریت معاونت آموزش به استان فارس 💠 برگزاری کارگاههای حضوری فصل اجراء برای تعدادی از متعلمین و استادیاران شعبه شیراز. ✅ ان شاء الله قرار است از ظرفیت این دوستان برای استادیاری فصل اجراء در سال آینده استفاده شود.

#گزارش_عملیات
✳️ در حاشیه‌ی ماموریت معاونت آموزش به استان فارس

💠 برگزاری کارگاههای حضوری فصل اجراء برای تعدادی از متعلمین و استادیاران شعبه شیراز.
✅ ان شاء الله قرار است از ظرفیت این دوستان برای استادیاری فصل اجراء در سال آینده استفاده شود.