#تحلیل 🔰 زنجیره تواصی به بصیرت و استقامت، زنجیره محافظت مومنان است 👈🏻 اگر این زنجیره نباشد، خسارت به‌وجود می‌آید 🔻 رهبر انقلاب: از روز اول انقلاب توطئه ها علیه جمهوری اسلامی شروع شد؛ بیش از همه آمریکا و بعد هم دیگران. 🔹دو عنصر مهم برای مواجهه با این دشمنی لازم است. دو عنصر مهم […]

#تحلیل

🔰 زنجیره تواصی به بصیرت و استقامت، زنجیره محافظت مومنان است
👈🏻 اگر این زنجیره نباشد، خسارت به‌وجود می‌آید

🔻 رهبر انقلاب: از روز اول انقلاب توطئه ها علیه جمهوری اسلامی شروع شد؛ بیش از همه آمریکا و بعد هم دیگران.

🔹دو عنصر مهم برای مواجهه با این دشمنی لازم است. دو عنصر مهم که بنده همیشه توصیه کردم و بازهم توصیه میکنم: بصیرت و صبر. چنانچه این دو عنصر وجود داشت، دشمن هیچ کاری نمیتواند بکند. هیچ توفیقی با مواجهه و مقابله ی با نظام اسلامی به دست نمی‌آورد دشمن.

🔸بصیرت یعنی تیزبین بودن و راه درست را شناختن. در غبارآلودگی فتنه‌ها انسان بتواند راه را پیدا کند و بفهمد راه درست چیست. صبر یعنی استقامت در این راه ، زاویه پیدا نکردن با این صراط مستقیم و پای فشردن بر این حرکت در این صراط مستقیم.

🔹یکی از راه هایی که این دو خصوصیت را بتوان حفظ کرد در جامعه عبارت است از تواصی. همانی که در سوره والعصر هست. مردم یکدیگر را تواصی کنند. این زنجیره ی تواصی، توصیه کردن یکدیگر، هم توصیه به راه حق کنند و هم توصیه‌ی به صبر بکنند. این همه را نگه میدارد.

🔺 اگر چنانچه صبر و تواصی به حق و بصیرت در جامعه وجود داشته باشد این جامعه به آسانی دستخوش تحرکات دشمن نخواهد شد. اما اگر چنانچه این جریان تواصی که زنجیره محافظت مومنان است اگر این زنجیره قطع بشود این جریان تواصی اگر قطع بشود قطعا خسارت خواهد رسید. ۹۹/۱۲/۲۱