#گزارش_تصویری جلسه نقد و بررسی نحوه برگزاری کلاس ها و کارگاه های مجازی با استادیاران در موسسه امیر بیان تهران موسسه امیربیان تهران 🆔 @amirebayan_tehran 🌐 t-amirebayan.ir

#گزارش_تصویری
جلسه نقد و بررسی نحوه برگزاری کلاس ها و کارگاه های مجازی با استادیاران در موسسه امیر بیان تهران

موسسه امیربیان تهران
🆔 @amirebayan_tehran
🌐 t-amirebayan.ir