سلسله جلسات بصیرتی به مناسبت ایام الله دهه فجر لینک ورود به جلسه از امشب به مدت ده شب با حضور آیات و حجج اسلام مهدوی ارفع محمدی روانبخش ابوترابی ابوطالبی و پروفسور فنایی هر شب ساعت ۲۰ 📚معاونت تامین محتوا

سلسله جلسات بصیرتی به مناسبت ایام الله دهه فجر

لینک ورود به جلسه

از امشب به مدت ده شب

با حضور آیات و حجج اسلام

مهدوی ارفع
محمدی
روانبخش
ابوترابی
ابوطالبی

و پروفسور فنایی

هر شب ساعت ۲۰

📚معاونت تامین محتوا