🌸 برگزاری جلسه دوم کارگاه آنلاین (گریز ، تشبیه ، تقسیم) 🍀فصل ذکر مصیبت 📌سایت موسسه تخصصی امیربیان ✅معاونت آموزش

🌸 برگزاری جلسه دوم کارگاه آنلاین
(گریز ، تشبیه ، تقسیم)

🍀فصل ذکر مصیبت

📌سایت موسسه تخصصی امیربیان

✅معاونت آموزش