جلسه مدیریت محترم با معاونین موسسه در زندان مرکزی عملیات تبلیغی ایام فاطمیه سلام الله علیها ✅معاونت اعزام

جلسه مدیریت محترم با معاونین موسسه در زندان مرکزی
عملیات تبلیغی ایام فاطمیه سلام الله علیها

✅معاونت اعزام