💠 بازدید حجهالاسلام وکیل‌پور و فرماندهان امیر بیان اصفهان از کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان ❤️ موسسه‌ی امیر بیان علیه‌السلام

💠 بازدید حجهالاسلام وکیل‌پور و فرماندهان امیر بیان اصفهان از کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان

❤️ موسسه‌ی امیر بیان علیه‌السلام