🎙صوت سخنرانی مهم علیرضا پناهیان با موضوع: 🔴 سیاست و ظهور ➕ پاسخ به تحریف و تخریب اخیر رسانه‌های سعودی و بی‌بی‌سی‌چی‌ها درباره مبحث انتخابات و ظهور 📅 یک جلسه | ‌۱۴۰۰/۰۱/۱۲ 📺 برنامه سمت خدا دانلود با کیفیت بهتر

🎙صوت سخنرانی مهم علیرضا پناهیان با موضوع:
🔴 سیاست و ظهور

➕ پاسخ به تحریف و تخریب اخیر رسانه‌های سعودی و بی‌بی‌سی‌چی‌ها درباره مبحث انتخابات و ظهور

📅 یک جلسه | ‌۱۴۰۰/۰۱/۱۲

📺 برنامه سمت خدا

دانلود با کیفیت بهتر