آخرین برنامه فرهنگی کادر به صورت خانوادگی برگزار شد ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیربیان:
آخرین برنامه فرهنگی کادر به صورت خانوادگی برگزار شد

آخرین برنامه فرهنگی مؤسسه امیر بیان دیشب دوشنبه 20 اردیبهشت ماه با حضور خانواده کادر این مؤسسه برگزار شد.

دوره بصیرتی بصائر یک برگزار شد ۰۳ دی ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیربیان:
دوره بصیرتی بصائر یک برگزار شد

دوره بصیرتی بصائر یک برگزار می گردد ۱۷ آذر ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیر بیان:
دوره بصیرتی بصائر یک برگزار می گردد

بایگانی‌های فرهنگی - امیر بیان
چیزی یافت نشد !