دوره بصیرتی بصائر یک برگزار می گردد ۱۷ آذر ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیر بیان:
دوره بصیرتی بصائر یک برگزار می گردد

دوره بصیرتی بصائر یک ویژه کادر، اساتید و پژوهشگران مؤسسه امیر بیان برگزار می گردد.

بایگانی‌های فرهنگی - امیر بیان
چیزی یافت نشد !