بزرگداشت هفته درختکاری و کاشت نهال ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیربیان فارس:
بزرگداشت هفته درختکاری و کاشت نهال

اعضاء موسسه امیربیان استان فارس روز یکشنبه ۱۹ اسفندماه ۹۷ طی برنامه ای با حضور در بلوار خلیج فارس شهر شیراز به کاشت نهال در هفته درختکاری پرداختند.

روز درختکاری مؤسسه امیر بیان ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

مراسم:
روز درختکاری مؤسسه امیر بیان

بایگانی‌های طبیعت - امیر بیان
چیزی یافت نشد !