برگزاری فصل آموزشی جدید اجرا در شعبه امیربیان یزد ۲۲ آذر ۱۳۹۸

از سوی شعبه امیربیان یزد:
برگزاری فصل آموزشی جدید اجرا در شعبه امیربیان یزد

فصل اجرا به عنوان فصل جدید آموزشی در شعبه امیربیان یزد تدریس شد.

بایگانی‌های یزد - امیر بیان علیه السلام
چیزی یافت نشد !