اعزام اولین گروه مبلغین جهادی امیربیان تهران به مناطق سیل زده ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

از سوی مؤسسه امیربیان تهران:
اعزام اولین گروه مبلغین جهادی امیربیان تهران به مناطق سیل زده

اولین گروه از مبلغین جهادی مؤسسه تخصصی خطابه امیربیان تهران به استان لرستان جهت کمک رسانی به سیل زدگان شهرهای معمولان و پل دختر اعزام شدند.

اعتکاف دانش آموزی مؤسسه امیربیان تهران / فیلم ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

از سوی امیربیان تهران:
اعتکاف دانش آموزی مؤسسه امیربیان تهران / فیلم

در مسیر قله ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیر بیان تهران:
در مسیر قله

چهارمین همایش مبلغین استان تهران برگزار شد ۰۷ بهمن ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیربیان تهران:
چهارمین همایش مبلغین استان تهران برگزار شد

بایگانی‌های تهران - امیر بیان
برگزاری همایش مبلغین استان تهران فجر فاطمی ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
از سوی مؤسسه امیر بیان تهران:

برگزاری همایش مبلغین استان تهران فجر فاطمی

چهارمین همایش مبلغین استان تهران با عنوان فجر فاطمی برگزار می گردد