در مسیر قله ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیر بیان تهران:
در مسیر قله

کتاب چند رسانه ای در مسیر قله توسط مؤسسه امیربیان شعبه تهران در همایش فجر فاطمی رونمایی شد.

چهارمین همایش مبلغین استان تهران برگزار شد ۰۷ بهمن ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیربیان تهران:
چهارمین همایش مبلغین استان تهران برگزار شد

برگزاری همایش مبلغین استان تهران فجر فاطمی ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیر بیان تهران:
برگزاری همایش مبلغین استان تهران فجر فاطمی

بایگانی‌های تهران - امیر بیان
چیزی یافت نشد !