اکران مستند هاشمی زنده است ۱۱ دی ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیر بیان:
اکران مستند هاشمی زنده است

در جلسه بصیرتی هفتگی مؤسسه امیربیان به تحلیل و اکران مستند «هاشمی زنده است» پرداخته شد.

جلسه بصیرتی با موضوع بررسی سند ایران ۲۰ برگزار شد ۰۳ دی ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیربیان:
جلسه بصیرتی با موضوع بررسی سند ایران ۲۰ برگزار شد

دوره بصیرتی بصائر یک برگزار شد ۰۳ دی ۱۳۹۷

از سوی مؤسسه امیربیان:
دوره بصیرتی بصائر یک برگزار شد

آمریکا می خواهد کدخداگری در ایران تبدیل به ارزش شود ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

دکتر سجادی در همایش فجر فاطمی
آمریکا می خواهد کدخداگری در ایران تبدیل به ارزش شود

بایگانی‌های سیاسی - امیر بیان
چیزی یافت نشد !