جذب پژوهشگر از میان طلاب جهت تدوین کتب آموزشی ۰۴ مهر ۱۳۹۷

از سوی معاونت پژوهش مؤسسه امیر بیان
جذب پژوهشگر از میان طلاب جهت تدوین کتب آموزشی

معاونت پژوهش مؤسسه امیر بیان در نظر دارد جهت تدوین کتب آموزشی خود تعدادی پژوهشگر طلبه با سابقه کار پژوهشی جذب نماید

بایگانی‌های معاونت پژوهش - امیر بیان
چیزی یافت نشد !