:: حجه الاسلام‌ و المسلمین حاج محمد تقی وکیل‌پور #حاج_محمدتقی_وکیل_پور #رسانه_امیر_بیان #رسانه #پادکست #امیر_بیان #ربیع_الثانی #ربیع #خطابه #خطابه_امیر_بیان ::تجزیه و تحلیلی مختصر از پادکست بر‌ اساس شاخصه‌های خطابه امیربیان :: موضوع: راز موفقیت شهداء ::♂مخاطب: جوان و نوجوان هیأتی – تهران :: پیام: لزوم وجود روحیه ی کمک به نیازمند ( دغدغه ی دیگران را […]

:: حجه الاسلام‌ و المسلمین حاج محمد تقی وکیل‌پور

#حاج_محمدتقی_وکیل_پور #رسانه_امیر_بیان
#رسانه #پادکست #امیر_بیان #ربیع_الثانی #ربیع #خطابه #خطابه_امیر_بیان

::تجزیه و تحلیلی مختصر از پادکست بر‌ اساس شاخصه‌های خطابه امیربیان

:: موضوع: راز موفقیت شهداء

::♂مخاطب: جوان و نوجوان هیأتی – تهران

:: پیام: لزوم وجود روحیه ی کمک به نیازمند ( دغدغه ی دیگران را داشتن )

🧠 اقناع اندیشه: استقراء.

:: پرورش احساس: نقل داستان.

:: رفتارسازی: ارائه الگوی عینی از شهداء، ارائه راهکارهای جزئی ( دو تا غذا دادن به کودک، آشغال نینداختن در مدرسه ).

:: موسسه تخصصی خطابه امیر بیان